Kurumsal İlaçlama

Kurumsal İlaçlama

İstanbul endüstrinin tüm bölgelere semtlere yayıldığı bir metropol olduğu için böcek, fare, sinek, akrep, kene vb. haşereler için de uygun koşullar oluşturmaktadır. İstanbul aynı zamanda cografi koşulları itibari ile de deniz kıyısı, ormanlık alanları, konutlar ve siteleri ile böcekler için uygun ortam oluşturur. İstanbul aynı zamanda deniz ve kara ticaret ve ithalat - ihracatları için de gelişmiştir. 

İstanbul'da insan ve malzeme hareketliliğine bağlı olarak yeraltı sisteminde de ciddi sıkıntılar ve sürekli değişkenler nedeni ile yeraltı sisteminde rogarda yaşayan fare ve hamam böcekleri de kolaylıkla yaşam alanlarına geçme fırsatı bulurlar.  Buna bağlı olarak endüstriyel alanlar, üretim tesisleri, iş merkezleri, sanayi siteleri, okullar, siteler, bina ortak alanları, oteller gibi birçok kurum insan ve malzeme hareketliliğine, yerlatı sistem bağlantıları, çevresel riskler, fiziksel yapı özelliklerine bağlı olarak haşereler için geliş-yerleşme ve yuvalanma riski taşır.

Kurumsal böcek ilaçlamanın bireysel uygulamadan farklı olarak düzenli periyotlar ile yürütülmesi ve raporlanması gerekir. Şikayet ve aksiyon takiplerinin analiz edilmesi önkoşuldur. 

Toğral İlaçlama ve Dezenfeksiyon'un İstanbul'da kurumsal uygulamalar içi ön keşif çalışması ile riskleri tespit etmek, uygulama programı belirlemek ve sistemi gözlemlenebilir bir organizasyon ile takip etmek için HACCP prensiplerine göre programlarımız sizin için hazırlanmıştır. Eğitim, denetimlerle desteklenmektedir. Fiziksel yapı ve proses bağlantılarına uygun olarak sistemimiz ihtiyaçlara uygun olarak entegre edilir.

İstanbul  Böcek ilaçlama firmalarının veya ev böcek ilaçlaması yapan firmaların mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı olması WHO prensiplerine uygun olarak, Sağlık Bakanlığı Onaylı biyosidal ürünlerde ilaçlama yapması gerekir. İstanbul Böcek İlaçlama firmalarının Sağlık Bakanlığı onayları ile birlikte çalışan uygulamacı böcek ilaçlama teknisyenlerinin de mutlaka biyosidal ürün uygulamacı belgesine sahip olmaları ve yine Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Mesul Müdür çalıştırmaları şarttır.  

Toğral İlaçlama ve Dezenfeksiyon sizi tüm İstanbul Böcek İlaçlama süreçlerinde koruyacak şekilde iş adımlarını planlamıştır. İŞ güvenliği İSG ile sözleşmeli çalışmaktadır. Atık İmhasını ve çevreye duyarlılığı önemser ve akredite atık imha firması ile anlaşma yapmıştır. Toğral İlaçlama İstanbul Böcek İlaçlama'da hizmet veridiği müşterileri 3. Şahıs Mali Mesuliyet projesi ile güvence altına alır. 


backgrounds
background

Hemen Arayın

Whatsapp üzerinden görüş
Formu doldurup gönderin sizi arayalım